Home

 Dit fonds is genoemd naar de musicus Leen de Broekert, geboren te Oostkapelle op 10 maart 1949 en overleden in Middelburg op 29 juli 2009. Hij was een bekend en zeer gewaardeerd fortepianist, klavecinist en organist en gaf vele concerten, niet alleen in de provincie waar hij was geboren en het grootste deel van zijn leven woonde, maar ook ver daarbuiten. Daarnaast was hij een toegewijd en inspirerend docent.

Hij gaf piano- en orgelles aan volwassenen en kinderen, aan amateurs en aan toekomstige beroepsmusici, waarbij hij sommigen van deze laatste groep zelf geheel opleidde en, ook na het behalen van hun diploma, vaak bleef coachen. Een groot deel van zijn leerlingen viel in de groep van acht- tot achttienjarigen. Voor een deel pubers dus, met wie hij uitstekend overweg kon en die hij niet alleen bracht tot goede prestaties, maar ook tot werkelijk begrip van en dus liefde voor muziek. Velen gaf hij acht jaar of langer les.

Muziekles, juist op jonge leeftijd, vond hij van het grootste belang. “Eigenlijk zou ieder kind de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, naar aanleg en keuze, onder leiding van een goede docent. Ze hebben daar veel aan, voor hun hele leven. Er zouden geen beletselen moeten zijn,” heeft hij eens gezegd.

Deze woorden inspireerden na zijn dood zijn partner en erfgename om uit zijn nalatenschap een naar hem genoemd fonds te stichten en zo niet alleen zijn naam levend te houden maar iets te doen waar hij van harte mee ingestemd zou hebben.