Bestuur

De initiatiefneemster van dit fonds vond medestanders:

Maarten Steenbeek, jurist (rechter), die bereid was mee te denken en die samen met haar op 1 maart 2010 in Middelburg dit fonds stichtte. Hij was tevens bereid voorzitter te worden van de stichting. Ook Anton de Kort, musicus en oud-directielid van de Zeeuwse Muziekschool was enthousiast. Hij nam het secretariaat op zich. Henk Visser, accountant, is penningmeester.

De initiatiefneemster Liesbeth Binkhorst, beeldend kunstenaar en oud-docent Tekenen en Kunstgeschiedenis, werd op hun verzoek aan het bestuur toegevoegd.


N.B. Het bestuur is niet telefonisch bereikbaar, maar wel via het aanvraagformulier of per brief naar:
Stichting Leen de Broekert Fonds, Willem Teellinckstraat 19, 4335 CS Middelburg.
 

Jaarstukken