Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Maarten Steenbeek,  jurist (oud-rechter),                                                       voorzitter

Anton de Kort, musicus en oud-directielid van de Zeeuwse Muziekschool,   secretaris

Henk Visser, accountant,                                                                                  penningmeester

De initiatiefneemster Liesbeth Binkhorst, beeldend kunstenaar en oud-docent Tekenen en Kunstgeschiedenis, werd op hun verzoek aan het bestuur toegevoegd. Zij is helaas op 28 maart 2021 overleden. Met haar toewijding aan de doelstelling van het fonds in gedachten blijft het bestuur actief ondersteuning bieden aan jonge mensen bij het bijdragen aan de kosren van lessen of een instrument.

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.


N.B. Het bestuur is niet telefonisch bereikbaar, maar wel via het aanvraagformulier of per brief naar:
Stichting Leen de Broekert Fonds, Willem Teellinckstraat 19, 4335 CS Middelburg.
 
Jaarstukken bekijken