Schenken

Het Leen de Broekert Fonds is een fonds dat zijn doelstelling probeert waar te maken vanuit de rente-opbrengsten van een betrekkelijk bescheiden kapitaal.

Andere bronnen van inkomsten zijn mogelijke subsidies van bedrijven en instellingen, donaties en legaten van particulieren.

Wanneer u het eens bent met de ooit door Leen de Broekert uitgesproken gedachte dat ieder kind dat een instrument zou willen leren bespelen daar de kans voor zou moeten krijgen, zou u dan niet overwegen om dit fonds met een zekere regelmaat of eenmalig te gaan ondersteunen?

Dan zouden wij niet alleen het kapitaal (en dus ook de rente) zien groeien, maar ook het jaarlijks te besteden bedrag naar behoefte wat groter kunnen maken om meer aanvragen te kunnen honoreren.

De Stichting Leen de Broekert Fonds heeft ANBI-status (fiscaal nummer 8221.00.563). Giften aan dit fonds zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Onze bankrelatie is de Raboank.

Het IBAN-bankrekeningnummer is:

NL12RABO 0397 2081 46 ten name van Stichting Leen de Broekert Fonds (gevestigd in Middelburg).